Usługi budowlane

Budowa i przebudowa:

  • dróg
  • placów
  • ciągów pieszych

Budowa kanalizacji deszczowych

Wynajem maszyn budowlanych:

  • koparki
  • ładowarki
  • walce
  • rozścielacze
  • zagęszczarki
  • transport różno gabaratowy
‌‌‌‌