Kostka granitowa

Asortyment kostki granitowej:

 • kostka brukowa granitowa w różnych kolorach,
 • kamień na ogrodzenia granit,
 • kostka 4/6 szaro/ruda
 • kostka 4/6 szara,
 • kostka 10/11 szara,
 • kostka 10/11 szaro ruda,
 • kostka 15/17 szara oraz szaro ruda,
 • kostki w wymiarach j.w z granitów kolorowych - czarne i czerwone,
 • płytka regularna elewacyjna,
 • obrzeża, kraweżniki.
  • Wydajność z 1t formatu 4/6 ok. 8,5m/2.
  • Wydajnośc z 1t formatu 10/11 ok. 5m/2.

Prace przy brukowaniu

Kostki granitowe układamy na podłożu przygotowanym podobnie jak do kostek betonowych a więc piasek z cementem.Trzeba jedynie pamiętać o tym, że zastosowanie piasku grubego lub mieszanki dolomitowej 0-32 pozwoli na lepsze właściwości przepuszczania wody.

Spoiny pomiędzy kostkami wypełniamy kruszywem, najlepiej bazaltowym frakcji 2-5.

Przykładowe prace brukarskie

‌‌‌‌