1. KRUSZYWA
  Piasek:
  • Kopalnia-Malinowszczyzna
  • Kopalnia Cuple
  Grysy:
  • Dolomitowe
  • Granitowe
  • Bazaltowe
  • Kwarcytowe
  Tłucznie Kamienne:
  • Dolomitowe
  • Granitowe
  • Kwarcytowe
  Mieszanki kamienne:
  • Różne frakcje do drogownictwa

 2. USŁUGI BUDOWLANE
  Budowa i przebudowa:
  • dróg
  • placów
  • ciągów pieszych
  Budowa kanalizacji deszczowych
  Wynajem maszyn budowlanych:
  • koparki
  • ładowarki
  • walce
  • rozścielacze
  • zagęszczarki
  • transport różno gabaratowy
 3. OZNAKOWANIE DROGOWE
  Oficjalny dystrybutor firmy „REMTOR”
  Bariery ochronne typu U12 w różnych konfiguracjach
 4. USŁUGI UTRZYMANIA DRÓG
  Usługi sprzętowe przy biężącym utrzymaniu dróg:
  • równiarką
  • koparką
  • koparko ładowarką
  • ciągnikiem rolniczym
  • transportowe
 5. KAMIENIARSTWO UŻYTKOWE
  Projektowanie i wykonastwo
  Schody zewnętrzne i wewnętrzne,
  parapety z granitu lub marmuru,
  Tarasy, podjazdy w systemach suchych i blokowych
  Budowa obiektów małej architektury,
  fontanny, gazony, kwietniki
  Produkcja i sprzedaż elementów
  granitowych do drogownictwa
  Budowle sakralne, nagrobki
 6. KOSTKA GRANITOWA
  • kostka brukowa granitowa w różnych kolorach,
  • kamień na ogrodzenia granit,
  • kostka 4/6 szaro/ruda
  • kostka 4/6 szara,
  • kostka 10/11 szara,
  • kostka 10/11 szaro ruda,
  • kostka 15/17 szara oraz szaro ruda,
  • kostki w wymiarach j.w z granitów kolorowych
   • czarne
   • czerwone
  • płytka regularna elewacyjna,
  • obrzeża, kraweżniki.
   • Wydajność z 1t formatu 4/6 ok. 8,5m/2.
   • Wydajnośc z 1t formatu 10/11 ok. 5m/2.

Jesteśmy spółką cywilną od 1995 roku!

To co u nas znajdziesz:

 • Roboty Drogowe
 • Kruszywa – Piaski Tłucznie Grysy
 • Roboty ziemne
 • Oznakowania pionowe dróg
 • Zimowe utrzymanie dróg
 • Transport krajowy i zagraniczny
 • Sprzedaż granitu (kostki brukowe w różnych kolorach) wykonastwo
 • Przerób granitu (schody,parapety tarasy)